Gülhilal Alakuş

Ahesteler 1, Tuval üzeri yağlıboya, 25x25 cm, İmzalı